Συνεργασίες – Μέλη

Ο Ελληνικός Σύλλογος για την Αταξία του Φρίντριχ αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής οικογένειας EUROATAXIA.

Η EUROATAXIA αποτελεί μια διεθνή μη κερδοσκοπική ένωση της οποίας οι οργανώσεις-μέλη συνεργάζονται για να βοηθήσουν τα άτομα με προοδευτική αταξία να ζήσουν μια καλύτερη ζωή.

Στόχοι της EUROATAXIA:

  • Να προωθήσει την έρευνα και τη θεραπεία των αταξιών.
  • Να ενθαρρύνει την ελεύθερη ροή πληροφοριών μεταξύ των μελών σχετικά με τις πρόσφατες έρευνες
  • Να ενθαρρύνει και να βελτιώσει τις επαφές μεταξύ των επαγγελματιών που ενδιαφέρονται για τις αταξίες και των ατόμων με αταξία.
  • Να διερευνήσει κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά ζητήματα που σχετίζονται με την ευημερία των ατόμων με αταξία και την προώθηση και βελτίωση της ανταλλαγής αυτών των πληροφοριών.
  • Προώθηση της συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο μεταξύ των εθνικών οργανισμών αταξίας
  • Να ευαισθητοποιήσει την αταξία μεταξύ κλινικών, επιστημόνων και κοινωνίας.
Font Resize